Δελτίο Τύπου                                                                                                                          

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008

 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Βλάχος και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Γιάννης Οικονόμου έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα, για δημόσια διαβούλευση,  το κείμενο του σχεδίου  νόμου για το  θεσμικό πλαίσιο κανόνων λειτουργίας των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

 

Το σχέδιο προέκυψε μέσα από τη λειτουργία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συγκροτήθηκε στις 10-11-2008.

 

Με την πρόταση αυτή θεσπίζεται ειδικό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θέτει, πλέον, διαφανείς όρους δράσης και λειτουργίας των εν λόγω εταιριών, δίνοντας τέλος σε ένα νοσηρό φαινόμενο επιχειρηματικής δράσης μορφωμάτων κινούμενων, έως τώρα, στα όρια της νομιμότητας, που πολλές φορές είχαν σαν αποτέλεσμα την ακραία εκμετάλλευση του πολίτη - καταναλωτή.

 

Τα βασικά σημεία της πρότασης νόμου είναι:

 

 

 Επισυνάπτεται το σχέδιο νόμου: