Δελτίο Τύπου                                                                                                                          

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Συνηγόρου του Καταναλωτή στον Υφυπουργό Ανάπτυξης

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Βλάχο επέδωσε ο Συνήγορος του Καταναλωτή     κ.Ευάγγελος Ζερβέας και ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Δημήτρης Μάρκου την τρίτη κατά σειρά Ετήσια Έκθεσή της Ανεξάρτητης Αρχής, στην οποία περιλαμβάνονται χρήσιμες διαπιστώσεις για τις τάσεις που επικρατούν στο συναλλακτικό πεδίο της αγοράς, καθώς και πλήθος ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που αφορούν τις αναφορές που υπέβαλαν οι πολίτες-καταναλωτές. Με αφορμή το γεγονός ο κ. Βλάχος σημείωσε τα εξής:

 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Συνήγορο του Καταναλωτή, τον Αναπληρωτή Συνήγορο και όλους τους εργαζόμενους στον Φορέα. Σήμερα μου επέδωσαν την Ετήσια Έκθεσή, που είναι η τρίτη κατά σειρά της Ανεξάρτητης Αρχής.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στέκεται δίπλα στο σπουδαίο έργο που επιτελεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή, αφού στόχος μας είναι να νοιώσει ο κάθε καταναλωτής, τον Συνήγορο, ως τον δικό του άνθρωπο. Με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών επιτυγχάνεται ο στόχος της υπεύθυνης ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών και ταυτόχρονα εστιάζεται η προσοχή των προμηθευτών στους προβληματικούς εκείνους τομείς της αγοράς που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

 

Η υψηλή αύξηση του αριθμού των υποβαλλόμενων αναφορών από χρόνο σε χρόνο δείχνει ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι μια Αρχή που γίνεται ταχύτατα γνωστή στην Ελληνική κοινωνία και που η πρόσφατη θεσμοθέτησή της ως όργανο εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών ήρθε να καλύψει μια διαπιστωμένη ανάγκη των πολιτών.  

 

Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων των οποίων γίνεται αποδέκτης ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλύεται υπέρ του καταναλωτή αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες απέναντι σε αθέμιτες και παραπλανητικές επιχειρηματικές πρακτικές και τονώνει κατακόρυφα την εμπιστοσύνη τους στο θεσμικό πλέγμα προστασίας που τους παρέχει η Πολιτεία. 

 

Η αποδοχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή είναι μεγάλη και από την πλευρά των προμηθευτών, οι οποίοι εκτιμούν και αναγνωρίζουν την αμεροληψία, το επιστημονικό βάθος και τη σοβαρότητα με την οποία γίνεται ο χειρισμός των καταγγελιών.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στέκεται δίπλα στο σπουδαίο έργο που επιτελεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή, εξασφαλίζοντας την παροχή της απαιτούμενης υλικής υποδομής και τηρώντας στο ακέραιο όλες τις προϋποθέσεις που κρίνονται ζωτικές για την ανεξάρτητη και αυτόνομη λειτουργία του.

Η συμπαράσταση της Πολιτείας, σε συνδυασμό με τη θετική ανταπόκριση πολιτών και προμηθευτών απέναντι στον νεοσύστατο θεσμό, υψώνουν ακόμα ψηλότερα τον πήχη της υπευθυνότητας και της αποτελεσματικής παρέμβασης στα καταναλωτικά δρώμενα της χώρας, που διακρίνουν τη λειτουργία του Συνηγόρου του Καταναλωτή».