Δελτίο Τύπου                                                                                                                          

Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2009

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1520

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή  Γιάννης Οικονόμου ανακοινώνουν τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των κλήσεων που δέχθηκε η Γραμμή Καταναλωτή «1520» κατά το μήνα Ιανουάριο του 2009, καθώς επίσης και την κατηγοριοποίησή τους.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Γραμμή Καταναλωτή «1520» της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης λειτουργεί καθημερινά από 08:00 μέχρι 22:00 και το Σάββατο από 08:30 μέχρι τις 20.00 για τις καταγγελίες, τις ερωτήσεις αλλά και οποιαδήποτε ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με καταναλωτικά ζητήματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα (1) Στατιστικά