Δελτίο Τύπου                                                                                                                          

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009

 

Αύξηση των χορηγήσεων για του Νέους Αγρότες της Αττικής ζήτησε ο ΥΦ.ΑΝ. Γιώργος Βλάχος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Την διάθεση στους Νέους Αγρότες της Περιφέρειας Αττικής  ποσού ανάλογου του ποσοστού της συμμετοχής της περιοχής στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της γεωργικής παραγωγής ζήτησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής κ. Γιώργος Βλάχος από τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη στο πλαίσιο του προγράμματος του ΥΠ.Α.Α.Τ. «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών»

 

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Βλάχος απευθυνόμενος στον κ. Χατζηγάκη σημείωσε

 

«Με την 1422/27-1-09 Απόφασή σας σχετικά με την πρόσκληση υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για την εγκατάσταση Νέων Γεωργών δώσατε της δυνατότητα χρηματοδότησης Νέων Αγροτών από την Περιφέρεια Αττικής.

 

Επειδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται για πρώτη φορά στους Νομούς της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και έχει δημιουργήσει ευφορία και υψηλές προσδοκίες στους αγρότες των περιοχών αυτών και επειδή οι Υπηρεσίες του Υπουργείου σας υπολόγισαν τη διατεθείσα πίστωση με βάση τις απορροφήσεις του αντίστοιχου μέτρου στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ το οποίο απευθύνονταν σε ορισμένες περιοχές του Νομού Πειραιά και όχι στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής παρακαλώ όπως αναθεωρήσετε την αρχική σας απόφαση και διαθέσετε στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2009 από τον προϋπολογισμό του μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ποσού ανάλογου του ποσοστού της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της γεωργικής παραγωγής».