Δελτίο Τύπου                                                                                                                        

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009

 

 

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

  

Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης  http://www.gge.gr/37/index.asp, το με αριθμό 1/2009 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από 23/02/2009.

 

α) Το νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνει καταρχήν τις νέες μειωμένες τιμές σε 451 πρωτότυπα – ευρείας κατανάλωσης – φάρμακα σε ποσοστά που κυμαίνονται από 0,03% έως 52,11%.

 

Οι ανωτέρω μειώσεις προέκυψαν μετά την διενεργηθείσα από την Υπηρεσία έρευνα των τιμών των φαρμάκων στα οποία χορηγήθηκε αρχική τιμή τα έτη 2004-2005-2006-2007, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι τιμές επαλήθευσης διαφοροποιήθηκαν με αποτέλεσμα η αρμόδια Υπηρεσία να προβεί στις αντίστοιχες μειώσεις (άρθρο 442 της 6/05 Α.Δ./ΦΕΚ 1869/Β/30.12.05).

 

Από τα ανωτέρω φάρμακα που εισάγονται, διακινούνται και εμπορεύονται από τις   φαρμακευτικές επιχειρήσεις προκύπτει ένα συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 55.220.822 € βάσει των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2008 και τις μειωμένες τιμές που θα έχουν στο νέο Δ.Τ.Φ 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα με τις αντίστοιχες μειώσεις:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΝΕΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

% ΜΕΙΩΣΗΣ

ΑΞΙΑ

ΟΦΕΛΟΣ

1

XOZAL ORAL.SOL. 0,5MG/ML BOTTLEx200ML

Αντιαλλεργικό

12,80

6,13

- 52,11%

2.500.546,29

-1.303.034,67

2

AMOXIL PD.OR.SUS 250MG/5ML FLx100ML

Αντιβιοτικό

2,49

1,59

-36,14%

198.478,95

-71.730,29

3

COVERSYL F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 σε BLISTER

Αντιυπερτασικό

19,53

13,11

- 32,87%

1.626.657,00

-534.682,16

4

INVEGA PR. TABS 3MG/TAB BTx28 ΣΕ BLISTERS (PVC/PCTFE/ALU)

Αντιμανιακό

124,86

98,51

-21,10%

3.023.089,64

-637.871,91

5

ELOXATIN C.S.SOL.INF 5MG/ML BTx1(VIALx100MGx20ML)

Αντικαρκινικό

507,40

402,60

- 20,65%

18.545.614

-3.829.669,29

6

ABILIFY OR.SOL. 1MG/ML FLx150ML

Αντιμανιακό

134,72

107,69

- 20,06%

1.852.728,20

-371.657,28

7

BENEFIX PS.INJ.SOL.1000IU/ 1VIAL BTx 1VIAL +1PF.SYRx5ML SOLV + ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ

Αιμοστατικό

810,00

681,22

-15,90%

3.427.173,53

-544.920,59

8

REVLIMID HARD CAPS 5MG/CAP BTx21 σε BLISTERS (PCTFE/PVC/ALU)

Αντικαρκινικό

5691,98

4802,71

-15,62%

1.621.002,79

-253.200,64

9

CYMBALTA HARD CAPS BT 28x60MG (Blist PVC/PE/PCTFE Al)

Αντικαταθλιπτικό

33,84

29,45

-12,97%

10.270.118,71

-1.332.034,40

10

XERISTAR HARD CAPS BT 28x60MG (Blist PVC/PE/PCTFE Al)

Αντικαταθλιπτικό

33,84

29,45

-12,97%

3.953.717,49

-512.797,16

11

FOSRENOL CHEW.TAB 750MG/TAB BTx90 HDPE CONTAINER

Νεφρική ανεπάρκεια

231,69

202,43

-12,63%

7.813.549,57

-986.851,31

12

EXJADE DISP.TAB. 250MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)

Σιδηρούχο

443,00

388,61

-12,28%

2.012.740

-247.164,47

13

JANUVIA F.C. TAB 100MG/TAB BTx28 BLISTERS (PVC/PE/PVDC/ALU)

Αντιδιαβητικό

46,07

40,50

-12,09%

21.360.410

-2.582.473,57

14

SEROQUEL FC. TAB 300MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)

Αντιμανιακό

76,04

67,94

-10,65%

12.846.144,37

-1.368.114,38

15

AVASTIN CS. SOL. INF 25MG/ML BTx1VIALx4ML (100MG/4ML)

Κυτταροστατικό-Αντινεοπλασματικό

362,41

346,27

-4,45%

22.447.535

-998.915,31

16

ENBREL NJ.SOL 50MG/1ML PF.SYR BTx4 PF.SYRx1ML + 8 τολύπια

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

1072,39

1039,71

-3,05%

77.211.030,88

-2.354.936,44

                                                                                                 

                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ:-17.930.054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράλληλα, σε 328 φαρμακευτικά σκευάσματα μετά τη διαδικασία ανακοστολόγησης παραμένουν σταθερές οι τιμές.

 

Επιπλέον στο νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:

 

β) 342 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, που έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. και για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Αν. σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φαρμακευτικών επιχειρήσεων μέχρι και την 04/02/2009, βάσει  της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου Α3-759/14.2.2009.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιμών οι 241 αφορούν σε αντίγραφα ενώ οι υπόλοιπες 101 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι 18 αντιστοιχούν σε σκευάσματα απολύτως νέων δραστικών ουσιών.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα σκευάσματα πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 6/05 Α.Δ. και με διαδικασίες που προβλέπονται από την Κοινοτική Νομοθεσία και μετά από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

 

Οι τιμές όλων των ανωτέρω νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προσδιορίστηκαν από τον μέσο όρο των τριών (3) χαμηλοτέρων τιμών της Ε.Ε., εκ των οποίων δύο (2) από τις 15 χώρες της Ε.Ε. πλέον της Ελβετίας και μια (1) από τις 10 χώρες που προσχώρησαν την 1/5/2004 στην Ε.Ε., στον οποίον προστέθηκαν τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, οι δε τιμές των αντιγράφων στο 80% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.

 

γ) 26 μεταβολές που αφορούν μόνο αλλαγή ονομασίας ή και υπευθύνου κυκλοφορίας, και όχι τιμές και

δ) 8 διαγραφές φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στο Δελτίο περιλαμβάνονται φάρμακα αντιυπερτασικά, προϊόντα αίματος, φάρμακα για σακχαρώδη διαβήτη τύπου Β, φάρμακα για οξέα επεισόδια κληρονομικού αγγειοοιδήματος, αντιαναιμικά που σχετίζεται με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αντισυλληπτικά κλπ.

 

 

 

Συνημμένα: το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://www.gge.gr/37/index.asp