Δελτίο Τύπου                                                                                                                        

Αθήνα, 21 Μαΐου 2009

 

 

 

Ερμηνευτική εγκύκλιο για  τις διατάξεις της νέας Αγορανομικής Διάταξης, 5/2009, για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα εξέδωσε  η ΓΓΕ του ΥΠ.ΑΝ. με στόχο την αποσαφήνιση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενες εταιρίες σε σχέση με το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής της.

 

Η ερμηνευτική εγκύκλιος μπορεί να αναζητηθεί από του ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ του ΥΠΑΝ (www.gge.gr)

 

 

 

 

 

 

Συνημμένο έγγραφο