Δελτίο Τύπου                                                                                                                        

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2009

 

 

Υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχο η Αγορανομική Διάταξη υπ’ αρ. 7/2009 με την οποία κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ισχύουσες σήμερα Αγορανομικές Διατάξεις και καταργείται η μέχρι σήμερα κωδικοποιημένη Αγορανομική Διάταξη 14/1989.

 

Με αφορμή την υπογραφή της νέας κωδικοποιητικής Αγορανομικής Διάταξης ο Υφυπουργός κ. Γ. Βλάχος έκανε την  ακόλουθη δήλωση:

 

«Σήμερα γυρίζουμε σελίδα στην ιστορία της διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο για την απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανακωδικοποιούμε, σήμερα, μετά από είκοσι χρόνια από την τελευταία κωδικοποίηση, το ισχύον αγορανομικό κανονιστικό πλαίσιο, εκδίδοντας μια νέα κωδικοποιητική Αγορανομική Διάταξη.

 

Με τη νέα αυτή Διάταξη τροποποιούμε και βελτιώνουμε τις ισχύουσες ρυθμίσεις, εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς. Η Διάταξη αυτή υπήρξε προϊόν μακράς διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ενσωματώνει σειρά αιτημάτων τους, και επιπλέον τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά καιρούς, από το 1992 έως σήμερα, για την εναρμόνιση της ελληνικής αγορανομικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθιέρωση του καθεστώτος της ελεύθερης αγοράς με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

 

Με τη νέα κωδικοποίηση διευκολύνουμε όλους τους εφαρμοστές της αγορανομικής νομοθεσίας, επιχειρηματίες, ελεγκτικές υπηρεσίες, δικαστήρια αλλά και τους καταναλωτές ως προς την ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αγορανομικής νομοθεσίας.

 

Πιστεύουμε ότι η νέα κωδικοποιητική Αγορανομική Διάταξη θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για όλους όσους θέλουν μια αγορά που λειτουργεί με σαφείς, σύγχρονους κανόνες, μια υγιή αγορά.»