Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι ανακοινώσεις περί των διαδικασιών κρατικών προμηθειών, του αρμοδίου Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ρόβλια (8-2-2011), προκαλούν μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία για την πρόοδο της όποιας προσπάθειας εξορθολογισμού του συστήματος κρατικών προμηθειών. Επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η όλη κυβερνητική προσπάθεια στο κρίσιμο αυτό θέμα συνοψίζεται στη φράση «Ώδινεν όρος και έτεκε μυν». Αναδεικνύουν άγνοια στα θέματα κρατικών προμηθειών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περίεργες «δυσλειτουργίες» των σχετικών διαδικασιών. Έτσι:

1) Οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία των κρατικών προμηθειών οφείλονταν πάντα α) στη σύνθετη διαδικασία και β) στη δυνατότητα πολλαπλών διοικητικών και δικαστικών προσφυγών που έχουν στη διάθεση τους οι ενδιαφερόμενοι που μετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών. Το πρώτο αίτιο είναι διαχρονικό και η κυβέρνηση της ΝΔ είχε κάνει σημαντικά βήματα απαλοιφής του με το νέο Κανονισμό Κρατικών Προμηθειών (Π.Δ. 118/2007) και με την επεξεργασία νέων ρυθμίσεων, που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Αναμένουμε τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για να τοποθετηθούμε. Το δεύτερο αίτιο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί με την ενεργοποίηση του ν. 3886/2010 για την απλοποίηση της διαδικασίας δικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις. Ο νόμος αυτός ουσιαστικά ενσωματώνει τη σχετική Οδηγία 66/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαμόρφωση της οποίας είχε συμμετάσχει ενεργά η κυβέρνηση της ΝΔ, που μάλιστα προετοιμάσει σε μεγάλο βαθμό και τη διαδικασία ενσωμάτωσής της στο Εθνικό Δίκαιο.

2) Τα προβλήματα του ανταγωνισμού στις κρατικές προμήθειες έχουν να κάνουν με ευρύτερα θέματα ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά. Η επίλυσή τους θα αυξήσει και τον ανταγωνισμό στους δημόσιους διαγωνισμούς. Δυστυχώς, όμως, η κυβέρνηση εξαντλείται σε αποτυχημένους πειραματισμούς με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρέωσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να αλλάξει άρδην το σχετικό σχέδιο νόμου.

3) Οι διαδικασίες που περιγράφονται στα έγγραφα που δημοσιοποίησε ο κ. Υφυπουργός, ουσιαστικά επαναλαμβάνουν πρακτικές που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αποτυπώνονται στις σχετικές αποφάσεις εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών που είχαν εκδοθεί τότε. Τι το νέο υπάρχει λοιπόν;

4) Η προσαρμογή των διαδικασιών στις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 και του Ν. 3871/2010 είναι προφανώς αυτονόητη και δεν ενέχει στοιχεία καινοτομίας.

5) Τέλος, ενδεικτικά της κατάστασης είναι δυο από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Υφυπουργός, τα οποία παράλληλα αποδεικνύουν ότι διαμορφώνεται μια ιδιόμορφη διαδικασία στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών.

α) Στο ένα έγγραφο ο κ. Υφυπουργός δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007 ως προς τη δυνατότητα ή μη συνέχισης διαγωνισμού μετά τη λήξη του ανωτάτου ορίου ισχύος των προσφορών. Επισημαίνουμε ότι για το θέμα αυτό η κυβέρνηση της ΝΔ θέσπισε την εν λόγω διάταξη. Επί του θέματος έχει τοποθετηθεί και η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας με την υπ’ αρ. 1193/2009 απόφαση της, με την οποία δικαίωσε την νομική λύση που είχε προκρίνει η τότε κυβέρνηση. Συνεπώς ο κ. Υφυπουργός πάλι δεν καινοτομεί.

β) Στο άλλο έγγραφο ο κ. Υφυπουργός παρέχει ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007 που αφορούν στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια αγαθών. Οδηγίες που δεν προσθέτουν κάποιο νέο στοιχείο καθώς, τόσο η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης προδιαγραφών όσο, και η διαδικασία σχετικά με τα δείγματα που υποβάλλονται στις προμήθειες, είχαν τύχει επεξεργασίας από την κυβέρνηση της Ν.Δ., προς την κατεύθυνση που αναφέρεται στα έγγραφα του κ. Υφυπουργού.

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι και στα δυο αυτά έγγραφα ο κ. Υφυπουργός, εν είδη νομικού συμβούλου, χωρίς επίκληση καμίας γνώμης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή άλλης Αρχής, ερμηνεύει νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, απευθυνόμενος στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και το Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών. Προκαλεί εντύπωση αυτή η απομόνωσή του από τα αρμόδια διοικητικά και γνωμοδοτικά όργανα, που είναι επιφορτισμένα με τέτοια αποστολή. Η έλλειψη συνεργασίας με τη διοικητική ιεραρχία σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα, όπως είναι οι κρατικές προμήθειες, δεν προδικάζει αίσιο τέλος στην όποια προσπάθεια εξορθολογισμού».