ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

          Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των εθνικών αλλά και κοινοτικών πόρων, στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με στόχο την ένταξη του μέγιστου δυνατού αριθμού παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και την εύρυθμη λειτουργία αυτών, κάνουν λόγο στις απαντήσεις τους τα συναρμόδια Υπουργεία, σε σχετική αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεώργιος Βλάχος.

          Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, τα συναρμόδια Υπουργεία κατόπιν συνεργασίας, έχουν προβεί σε σειρά ενεργειών με στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους και τις δομές παροχής των εν λόγω κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και των ωφελούμενων παιδιών, αξιοποιώντας τόσο τους εθνικούς πόρους όσο και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

            Οι συγκεκριμένες αυτές ενέργειες, θα εξοικονομήσουν επιπλέον χρηματοδότηση για το πρόγραμμα, ενώ συγκεκριμένα η Περιφέρεια Αττικής, θα χρηματοδοτηθεί με επιπρόσθετους πόρους ύψους περίπου 30 εκ ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

*Επισυνάπτονται οι απαντήσεις των Υπουργείων