ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

 

 

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με ερώτησή του ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεωργίος Βλάχος, έφερε στη Βουλή το θέμα, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για άτομα με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις.

Στην απάντησή του το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, στο Ν.2643/1998 προβλέπεται η προκήρυξη θέσεων εργασίας, από τις 14 Περιφερειακές Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα για την κατηγορία των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) καθώς και για τους συγγενείς ΑμεΑ. Τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διορισμών των επιτυχόντων της προκήρυξης Δημοσίου Τομέα έτους 2008, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για άμεση προκήρυξη θέσεων εργασίας λόγω και του περιορισμού των προσλήψεων.

Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί και θα ξεκινήσει τις εργασίες της, νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του Ν.2643/1998, προκειμένου να σχεδιαστεί ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Τέλος στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργού επισημαίνεται ότι, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει προγράμματα τόσο για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας όσο και για τη δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων που αφορούν στα άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενώ παράλληλα λειτουργεί Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων με στόχο την ενημέρωση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για μια σειρά από συνοδευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και στην ευρύτερη στήριξη για την κοινωνικό οικονομική αυτονόμησή τους.

 

 

*Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.