ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

 

 

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιος Βλάχος, έφερε στη Βουλή το θέμα της αλλαγής των καταστατικών των αλιευτικών συνδικαλιστικών συλλόγων και της εναρμόνισής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4015/2011.

            Στην απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διευκρινίζει ότι, οι υφιστάμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, υποχρεούνται βάση του Ν.4015/2011, να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την ισχύ του ανωτέρου νόμου, δηλαδή μέχρι 21-09-2012.

            Εφόσον οι υφιστάμενοι αλιευτικοί σύλλογοι ή οι Ομοσπονδίες αλιευτικών συλλόγων, προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο Ν.4015/2011, μετά τις 21-9-2012 θα λειτουργούν πλέον σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα κρίνεται από το δικαστήριο (Πρωτοδικείο), το οποίο θα εγκρίνει στο νέο νόμο καταστατικό.

            Τέλος, όσον αφορά στους συλλόγους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αλλαγής του καταστατικού τους σύμφωνα με το Ν.4015/2011, το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται σχετική νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του ζητήματος.

            Όπως διαβεβαίωσε τον κ. Βλάχο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εστάλη ενημερωτική εγκύκλιος στα κατά τόπους Λιμεναρχεία να προχωρούν στις ανανεώσεις των αδειών, αφού η νομοθετική ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ (από 21-9-2012).

 

 

 

 

*Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων