ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

 

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

O Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος, με κατάθεση αναφοράς, έφερε στη Βουλή το αίτημα του Δήμου Αχαρνών σχετικά με τη δυνατότητα σύστασης έως δύο Γενικών Διευθύνσεων, απόρροια της σημαντικής πληθυσμιακής αύξησης του Δήμου που αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 2011 .

Στην απάντηση του ο Υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει ότι, η εξέταση του ενδεχόμενου προώθησης νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να συμπεριληφθεί και ο Δήμος Αχαρνών στους Δήμους στους οποίους βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 παρέχεται η δυνατότητα σύστασης μέχρι δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, στο πλαίσιο λειτουργίας Επιτροπής που θα συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

 

 

 

*Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών