ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κ. Γεώργιος Βλάχος, επισκέφθηκε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και συζήτησαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους Δήμους από την εφαρμογή του Ν.4250/2014.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Βλάχος έθεσε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους Δήμους από την εφαρμογή του Ν. 4250/2014, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε από το ΑΣΕΠ, ο επανέλεγχος της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βλάχος έθεσε στον κ. Μητσοτάκη συγκεκριμένες παραμέτρους που πρέπει να επανεξεταστούν όπως είναι:

- Το θέμα του καταλογισμού των αποδοχών και αυτό διότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν προσφέρει εργασία.

- Το θέμα της διαδικασίας μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς έχει στηριχτεί στη βάση προγενέστερων διατάξεων (Π.Δ. 164/2004, άρθρο 11).

Ο κ. Βλάχος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πώς η 18μηνη ή 24μηνη απασχόληση με διαδοχικές συμβάσεις στον ίδιο φορέα και στο ίδιο αντικείμενο εργασίας, επαρκούσε, κατά το παρελθόν, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας, ενώ σήμερα, με την πάροδο δέκα ετών συνεχούς εργασίας, η βασική αυτή προϋπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση.