ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου, παρέδωσε στο Δήμαρχο, κ. Μεθενίτη και στα μέλη του Δ.Σ, την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, κ. Σταθάκη, για την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τη διευθέτηση του ρέματος του Ερασίνου.

          Ως γνωστόν, μετά την απόφαση του Εφετείου για τον ορισμό της οριστικής τιμής, ξεκίνησε αγώνας δρόμου, ούτως ώστε το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων (20,8 εκ. ευρώ) να ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2015 και να πιστωθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν την παρέλευση του 18μήνου (17-3-2015).

Για το λόγο αυτό, τον Ιανουάριο του 2015, υπεγράφει σχετική απόφαση από τους συναρμόδιους Υπουργούς, κκ. Σκρέκα, Κωνσταντινόπουλο και Χρυσοχοϊδη, δρομολογώντας την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες και ανακοινώθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου, παρουσία πλήθος κατοίκων –δικαιούχων και μη-.

          Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, μετά την πολύμηνη προσπάθεια, παρουσιάστηκε από τον κ. Βλάχο και τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου κ. Μεθενίτη, η σχετική απόφαση καταβολής των αποζημιώσεων, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα των δικαιούχων.