ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

 

 

 

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λίγες ώρες πριν την παρέλευση του 18μήνου, ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους δημότες του Μαρκόπουλου, ότι έγινε η παρακατάθεση των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τη διευθέτηση του ρέματος του Ερασίνου.

Συγκεκριμένα, μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Βλάχου τις τελευταίες ημέρες, στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Υπουργό κ. Σταθάκη, Γενικό Γραμματέα κ. Μανουσάκη), στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σπίρτζη), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Πρόεδρο κ. Κρητικό), σε συνεννόηση και αλληλοενημέρωση με τον Δήμαρχο κ. Μεθενίτη, επισκέφτηκε σήμερα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με το πέρας της επίσκεψης, έγινε γνωστό ότι σήμερα στις 17-03-2015 κατατέθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών (Κατ. Λογ/σμου: 32.08.0001, Ατομ. Λογ/μος: 51872):

α) Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης Νο. 16264, Ποσού Ευρώ: 241.177,58, από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για δικηγορική αμοιβή δυνάμει της με αρ. 6356/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών για ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί για την διευθέτηση του ρέματος του Ερασίνου.

β) Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης Νο. 16265, Ποσού Ευρώ: 20.744.361,30, από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για συμπληρωματική αποζημίωση για την κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος της έκτασης που απαλλοτριώθηκε για την διευθέτηση του ρέματος του Ερασίνου.

Η απόφαση δόθηκε για δημοσίευση στο ΦΕΚ, όμως με βάση το Ν.2882/2001 η συντέλεση ισχύει από την έκδοση του γραμματίου κατάθεσης (17 Μαρτίου 2015). Ως εκ τούτου το θέμα ολοκληρώθηκε και μπορούν τις επόμενες ημέρες οι δικαιούχοι που έχουν αναγνωρισθεί να εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν.

Τέλος, ο κ. Βλάχος, ζήτησε και πήρε αντίγραφα των ανωτέρω γραμματίων τα οποία και επισυνάπτονται.