ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

 

 

  

 

Αθήνα, 1η Απριλίου 2016

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

            Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής κ. Γεώργιος Βλάχος, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή (αρ. πρωτ: 3111/12-02-2016), σχετικά με την αποπληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων ύψους 13 εκ. ευρώ στους οικιακούς καταναλωτές ορεινών κοινοτήτων της Ελλάδας καθώς και αποπληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων ύψους 20 εκ. ευρώ προς τις φιλοξενούσες τα εν λόγω Αιολικά Πάρκα Αιολικές Αρχές.

Μετά την κατάθεση της σχετικής ερώτησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας διαβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η διάθεση των ποσών από σταθμούς Α.Π.Ε που βρίσκονται σε μια ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014 υπεγράφη και θα καταβληθεί στους δικαιούχους το ανταποδοτικό τέλος που προβλέπεται για τους κατοίκους των περιοχών όπου λειτουργούν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τη χρονική περίοδο από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Επισυνάπτεται η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού.