Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Αρχική Σελίδα  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

 

 

   

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με επιστολή του ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής κ. Γεώργιος Βλάχος, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη, παρεμβαίνει στο ζήτημα της κύρωσης των δασικών χαρτών, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις εν όψει κατάρτισης διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με τις περιοχές που δύναται να αποτελέσουν οικιστικές πυκνώσεις.

Λόγω μάλιστα της βαρύτητας του ζητήματος, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό, να προχωρήσει σε ανάρτηση της ανωτέρω εγκυκλίου σε δημόσια διαβούλευση για πληρέστερη καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά και να ζητήσει τη σύγκλιση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές να εκφράσουν τις απόψεις τους για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

 

Θέμα: Καθορισμός κριτηρίων για περιοχές που μπορούν να αποτελέσουν οικιστικές πυκνώσεις

Κύριε Υπουργέ,

Στην κατεύθυνση κατάρτισης της διευκρινιστικής εγκυκλίου του ν.4389/2016 για τους δασικούς χάρτες και αναφορικά με τις περιοχές που δύναται να αποτελέσουν οικιστικές πυκνώσεις, σας καταθέτω συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν στη δυνατότητα καθορισμού κριτηρίων για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Ειδικότερα:

1.    Στις οικιστικές πυκνώσεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.3889/2010 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 153 του ν.4389/2016) που αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα μπορούν να περιλαμβάνονται (και εφόσον ήδη δεν περιλαμβάνονται σε περιοχές που περικλείονται από τα όρια των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 153 του ν. 4389/2016) και:

(α) ζώνες βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται σε εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια ή σχέδια πόλης ή γενικά πολεοδομικά σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης ή σε εγκεκριμένες Πολεοδομικές Μελέτες,

(β) εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 για τις οποίες έχει εγκριθεί ή οριοθετηθεί το πολεοδομικό τους σχέδιο,

(γ) οχλούσες και μη οχλούσες βιοτεχνίες και βιομηχανίες κατά την έννοια του Π.Δ. 80/1980 (ΦΕΚ Α 27/1980) ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους ή μη στον εγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό , εφόσον με κάποιο τρόπο προκύπτει η οριοθέτησή τους.

2.    Μπορούν να συμπεριληφθούν περιοχές που αποτελούν «εν δυνάμει» οικισμοί, δηλαδή περιοχές που έχουν αυθαίρετες κατασκευές μεν, δεν είναι σε καμιά περίπτωση οικισμοί, αποτελούν όμως εν τοις πράγμασι οικισμοί. Έχουν δίκτυα υποδομής, πλατείες, δρόμους, ύδρευση κλπ.

3.    Μπορούν να συμπεριληφθούν περιοχές, στις οποίες υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων (π.χ. 20 ή 30 ή 40), και τα οποία δεν είναι απαραίτητα το ένα δίπλα από το άλλο, αλλά υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση κάποια έργα υποδομής από τους δήμους της περιοχής, όπως για παράδειγμα ηλεκτρικό και οδικό δίκτυο που είναι απαραίτητα για την διαβίωση αυτών που κατοικούν εκεί.

4.    Μπορούν να συμπεριληφθούν περιοχές με αυθαίρετες κατασκευές που η χρήση τους δεν είναι μόνο για οικείες αλλά και για άλλες χρήσεις, όπως για παράδειγμα για επιχειρηματική χρήση.

5.    Μπορούν να συμπεριληφθούν περιοχές με αυθαίρετες κατασκευές, που δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά βρίσκονται σε κάποια μικρή απόσταση από νόμιμο οικισμό.

6.    Μπορούν να συμπεριληφθούν περιοχές που παρουσιάζουν οικιστική ανάπτυξη και έχουν καταγραφεί ως «οικισμοί» στην απογραφή του 2011. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν κατοικίες που βρίσκονται σε μια ικανοποιητική απόσταση μεταξύ τους (πχ. 100μ ή 150μ).

Επειδή συνήθως για τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι περιοχές αυτές έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες θα πρέπει, όπως αναφέρεται και στη διάταξη για τις πυκνώσεις, να εφαρμόζονται μεν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (π.χ. παραμένει ο δασικός χαρακτήρας, παραμένει το αναδασωτέο), αλλά μέχρι την τελική τους διαχείριση να παγώνουν οι διοικητικές πράξεις όπως π.χ. πρωτόκολλα κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής, πρόστιμα κλπ.

Επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα κύριε Υπουργέ, αφορά σε πάρα πολλούς πολίτες, ζητώ να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Για το λόγο αυτό θα ήταν καλό, να αναρτήσετε σε δημόσια διαβούλευση την υπό κατάρτιση εγκύκλιο διότι θα βοηθούσε στην πληρέστερη καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά και να ζητήσετε τη σύγκλιση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές, να εκφράσουν την άποψή τους επί του θέματος.