Τμήματα   610   Εγγεγραμμένοι   303.966   Ψήφισαν   258.182 
   Έγκυρα   251.484   Άκυρα/Λευκά   6.698 
 Έλαβαν
 Κόμμα   %   Ψήφοι   Έδρες 
  N.Δ.   42,44   106.721   3 
  ΠA.ΣO.K   41,67   104.804   5 
  K.K.E.   5,30   13.320   0 
  ΔH.K.KI.   4,28   10.770   0 
  ΣYN   3,56   8.952   1 
  Δ.Π.Ε.   0,52   1.302   0 
  Εθν.Συμ.   0,48   1.203   0 
  Εν.Κεντρ.   0,45   1.135   0 
  Ελλ.Οικ.   0,41   1.021   0 
  Πρ.Γραμ.   0,21   540   0 
  Κομ.Ελλ.   0,15   368   0 
  ΚΚΕ (Μ-Λ)   0,10   247   0 
  Οικ.Εναλ.   0,09   226   0 
  Μ-Λ ΚΚΕ Αρ.   0,08   213   0 
  ΜΕ.Ρ.Α.   0,08   189   0 
  Κομ.Φιλ.   0,06   141   0 
  Λοιπά   0,05   131   0 
  Α.Σ.Κ.Ε.   0,04   97   0 
  Α.Κ.Ε.Π.   0,03   65   0 
  Ο.Α.Κ.Κ.Ε.   0,01   33   0 
  Ολυμπισμός   0,00   4   0 
  ΚΟ.Ε.ΕΛ.   0,00   1   0 
  Χριστ.   0,00   1   0 
  Ε.Π.Α.Κ.   0,00   0   0 
  ΠΑ.ΔΗ.ΚΕ.   0,00   0   0