ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

 

Στην εκδήλωση της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης.