Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2017

 

Από τα εγκαίνια του Δημαρχείου στη ΦΥΛΗ και την ονομασία του, σε " ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ", στη μνήμη του πρωτεργάτη Δημάρχου της περιοχής.