ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ - Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

 Τρίτη, 10 Οκτωβρίου   2017

 

 

Ομιλία Γεωργίου Βλάχου στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Ν/Σ "Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού."