Ομιλία Γιώργου Βλάχου στο 11ο Συνέδριο της Ν.Δ. 17/12/2017