ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ 2012

 

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα της ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (31-10-2012)

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ  (24-10-2012)

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα της άρση αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας (23-10-2012)

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα της περικοπής των συντάξεων του Ο.Γ.Α και των επιδομάτων ανεργίας σε εποχικά άνεργους (19/10/2012)

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα της απόδοσης των προμηθειών από τα πιστωτικά ιδρύματα προς το ελληνικό δημόσιο βάσει του ν.3723/2008 (12/10/2012)

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το ζήτημα των δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες και εφαρμογή του ν.4046/2012 (12/10/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τα άτομα με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις (10/10/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη ματαίωση ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού «Παραγωγή Καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων». (10/10/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα ονόματα φοροφυγάδων που περιέχονται στη «λίστα Λαγκάρντ» (04/10/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τις σχολάζουσες κληρονομιές (04/10/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τα προϊόντα καπνού και τα αλκοολούχα ποτά (27/09/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή και αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με τα εμβάσματα που εστάλησαν σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τα έτη 2009, 2010 και 2011 (20/09/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ 2010-2014» (10/09/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την απουσία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στα παραρτήματα του ΕΟΠΠΥ Κερατέας και Λαυρίου (01/08/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων (26/7/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την κήρυξη της περιοχής της Λαυρεωτικής ως πυρόπληκτη (26/7/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης στους νεφροπαθείς για τις μετακινήσεις τους προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση (26/7/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την Ελληνοποίηση Εισαγόμενης Πατάτας (27/01/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τον διορισμό των επιτυχόντων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων μέσω ΑΣΕΠ και έχουν εκδοθεί τα σχετικά ΦΕΚ διορισμού (27/01/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη διαγραφή κύριων εισφορών προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για Έλληνες υπηκόους ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι εκτέλεσαν οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειας τους, εργασίες σε οικοδομικά έργα ιδιοκτησίας τους (23/01/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη νομιμοποίηση των Εκτός Σχεδίου Κατοικιών των νεοπροσφύγων/παλιννοστούντων ομογενών, από την πρώην Σοβιετική Ένωση (23/01/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες, έχουν μετατρέψει τους κινητήρες των οχημάτων τους ώστε να λειτουργούν με καύση υγραερίου(23/01/2012).

·         Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την Επικείμενη Αύξηση Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (18/01/2012).

·