Τμήματα   651   Εγγεγραμμένοι   375.408   Ψήφισαν   326.681 
   Έγκυρα   317.722   Άκυρα/Λευκά   8.959 

 Έλαβαν
 Κόμμα   %   Ψήφοι   Έδρες 
  N.Δ.   44,53   141.470   6 
  ΠA.ΣO.K   38,98   123.833   5 
  K.K.E.   6,29   19.984   0 
  ΣYN   3,45   10.977   1 
  ΛΑ.Ο.Σ.   3,23   10.264   0 
  ΔH.K.KI.   2,34   7.429   0 
  Εν.Κεντ.   0,37   1.191   0 
  ΚΚΕ (Μ-Λ )   0,18   566   0 
  Ελλ.Μετ.   0,13   406   0 
  ΜΕ.Ρ.Α.   0,13   401   0 
  Αντ. Συμ.   0,12   388   0 
  Μ-Λ ΚΚΕ   0,08   246   0 
  Α.Σ.Κ.Ε.   0,08   241   0 
  Κομ.Φιλ.   0,07   210   0 
  Ο.Α.Κ.Κ.Ε   0,03   91   0 
  Αν.Μεμ.   0,01   25   0 
  Χριστ.   0,00   0   0