Αποδεκτή η πρόταση μας / Οι ΕΠ.Ε.Α. θα ενημερώνουν ηλεκτρονικά τον ιδιοκτήτη 10 ημέρες πριν για την ημερομηνία εκδίκασης των αντιρρήσεων

Αποδεκτή η πρότασή μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βάση την οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η σχετική οδηγία/εγκύκλιος, που υποχρεώνει τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων να ειδοποιούν τον ιδιοκτήτη 10 ημέρες πριν για την ημερομηνία εκδίκασης των αντιρρήσεων κατά των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών. Συγκεκριμένα, η σχετική οδηγία προς τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων προβλέπει την υποχρέωσή […]