Σχετικά με τις προτάσεις που έθεσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ. Γεώργιος Βλάχος υπ’ όψιν της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ κατά την πρόσφατη συζήτηση των ρυθμίσεων που έφερε για την οριοθέτηση των οικισμών, για τα αναδασωτέα και τις λογκοθείσες περιοχές

Σχετικά με τις προτάσεις που έθεσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ. Γεώργιος Βλάχος υπ’ όψιν της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ κατά την πρόσφατη συζήτηση των ρυθμίσεων που έφερε για την οριοθέτηση των οικισμών, για τα αναδασωτέα και τις λογκοθείσες περιοχές, μετά το τέλος της συζήτησης και την ψήφιση του Νόμου προκύπτουν τα εξής:

  1.  Με την τροπολογία Γεν. Αρ. 1252 και ειδ. 183 που κατατέθηκε 22-3-2022  από το Υπουργείο Περιβάλλοντος   και   Ενέργειας,   παρατείνεται   ο   χρόνος   υποβολής   αντιρρήσεων   κατά   του περιεχομένου των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του 2021, έως 31 Μαΐου 2022.

2.  Σχετικά   με   τα   αγροτεμάχια   που   ο   χαρακτηρισμός   τους   έχει   τελεσιδικήσει   με   βάση   το Ν.998/79 άρθρο 14 ως αγροτικές εκτάσεις και έχουν συμπεριληφθεί σε αναδασωτέες εκτάσεις, εκτός από τη διευκρινιστική υπουργική εγκύκλιο της από 22-2-2017 ΑΠ 153373/441, θα υπάρξει και νέα, όπως δεσμεύτηκε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Η πρωτοβουλία αυτή μαζί με την ένταξη των δασικών υπηρεσιών, που ανήκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο Υπ. Περιβάλλοντος αποτελούν σοβαρή πολιτική παρέμβαση για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

3. Όσον αφορά τις περιοχές της χώρας όπου δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου και με το ερώτημα αν κάποιο αγροτεμάχιο βρίσκεται σε δάσος ή δασική έκταση που έχει λογκωθεί, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις που θα απαντηθούν από επιτροπές με νέα σύνθεση και εφόσον τεκμηριώσουν τις απόψεις τους να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.

4. Για τις παρατηρήσεις σχετικά με την οριοθέτηση των οικισμών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος θεωρεί ότι με τις ρυθμίσεις που πρόσφατα ψηφίστηκαν δίνεται λύση. Παρ’ όλα αυτά αν κατά την εφαρμογή του νέου νόμου προκύψουν προβλήματα, το ΥΠΕΝ δεσμεύτηκε να επανέλθει με όποια διευκρίνιση χρειαστεί.

5. Τέλος για την ανάληψη της ευθύνης διαχώρισης, από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, κάθε θέματος που σχετίζεται με τα πάρκα και άλση εντός των Γ.Π.Σ., το ΥΠΕΝ εξετάζει το θέμα και στο βαθμό που δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα νομοθεσία, θα το αντιμετωπίσει θετικά.

Αφήστε μια απάντηση