Τροπολογίες στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ. Γιώργος Βλάχος κατέθεσε σήμερα στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», τροπολογίες για να συζητηθούν στην ολομέλεια της Βουλής.

 

Αυτές αφορούν:

 

 1. Εξυγίανση βιομηχανικών συγκεντρώσεων / Βουλ. Τροπολ. 607-50/02.12.2020
 2. Καθορισμό ορίων οικισμών (Δήμος Διονύσου) / Βουλ. Τροπολ. 611-54/02.12.2020
 3. Επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε όμορα γήπεδα / Βουλ. Τροπολ. 614-57/02.12.2020
 4. Παράταση για την ολοκλήρωση εκκρεμών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων / Βουλ. Τροπολ. 609-52/02.12.2020
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων σε εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες/ Βουλ. Τροπολ. 610-53/02.12.2020
 6. Ενοποίηση γηπέδων για αρτιότητα στα 4 στρέμματα/ Βουλ. Τροπολ. 613-56/02.12.2020
 7. Μεταφορά συντελεστή δόμησης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων / Βουλ. Τροπολ. 608-51/02.12.2020
 8. Καθορισμό οριογραμμών υδατορεμάτων / Βουλ. Τροπολ. 615-58/02.12.2020
 9. Αντικατάσταση επιβλέποντος μηχανικού / Βουλ. Τροπολ. 616-59/02.12.2020
 10. Επέκταση εκπαιδευτηρίων / Βουλ. Τροπολ. 617-60/02.12.2020
 11. Οικοδομησιμότητα λόγω απώλειας αρτιότητας από αναγκαστική απαλλοτρίωση / Βουλ. Τροπολ. 612-55/02.12.2020

Είναι θέματα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν τεθεί από καιρό στο αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο έχει και την ευθύνη για την υλοποίησή τους.

Ο κ. Βλάχος τόνισε ότι «Με τις παρεμβάσεις μου προσπαθώ για το καλύτερο όχι μόνο για την Περιφέρεια Αττικής, αλλά για όλη τη χώρα, αφού οι ρυθμίσεις είναι γενικότερου ενδιαφέροντος».

Μπορείτε να διαβάσετε και τις σχετικές τροπολογίες

607-50_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε 2020.12.02_

608-51_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε_1 2020.12.02_

609-52_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε 2020.12.02_

610-53_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε_2 2020.12.02_

611-54_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε_2 2020.12.02_

612-55_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε_1 2020.12.02

_613-56_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε 2020.12.02_

614-57_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε 2020.12.02_

615-58_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε 2020.12.02_

616-59_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε_1 2020.12.02

_617-60_ΒΟΥΛ_Τροπολ_ΥΠ_Περιβάλλοντος_και_Ενέργειας-Εκσυγχρονισμός_της_Χωροταξικής_και_Πολε

Αφήστε μια απάντηση