Αποδεκτή η πρόταση μας / Οι ΕΠ.Ε.Α. θα ενημερώνουν ηλεκτρονικά τον ιδιοκτήτη 10 ημέρες πριν για την ημερομηνία εκδίκασης των αντιρρήσεων

Αποδεκτή η πρότασή μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βάση την οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η σχετική οδηγία/εγκύκλιος, που υποχρεώνει τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων να ειδοποιούν τον ιδιοκτήτη 10 ημέρες πριν για την ημερομηνία εκδίκασης των αντιρρήσεων κατά των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών.
Συγκεκριμένα, η σχετική οδηγία προς τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων προβλέπει την υποχρέωσή τους να ενημερώνουν πλέον τους πολίτες για τον χρόνο και τον τόπο εξέτασης των αντιρρήσεών τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τονίζοντας ειδικώς τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
Ειδικότερα, η οδηγία αναλύει την ως άνω υφιστάμενη εκ του νόμου υποχρέωση από την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3889/2010, η οποία ορίζει ότι ο γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να παραστούν στην εκδίκαση της αντίρρησής τους δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση καθώς και το γεγονός ότι αυτό μπορεί να γίνει με e-mail σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας.

Αφήστε μια απάντηση